domingo, 5 de marzo de 2017

Sessió 8: La matèria - 3En aquesta tercera sessió, hem seguit amb aclariments sobre els conceptes de massa i pes. Per a introduir la sessió, una sèrie de vídeos per a destacar la importància de potenciar el pensament divergent i cercar en el procés creatiu l'atracció de l'estudiant.En la sessió, seguim amb la distinció entre pes i massa, per a seguir reflectint el mal ús que es realitza de manera habitual. Massa, mesura en quilograms, és la quantitat de matèria i el pes, mesurat en Newtons, és la força d'atracció que exerceix nostre planteja i les coses, éssers,...Per a aconseguir captar l'atenció de la classe, es va realitzar un altre Kahoot. it per a avaluar aquests coneixements previs. Estratègia que li possibilita a Juanfra captar la nostra atenció cap al procés d'ensenyament i aprenentatge i voler enfrontar-nos als continguts teòrics més abstractes amb curiositat i interès per conèixer el per què del nostre error en respondre o si estava correctament fonamentat el nostre encert.

En aquest apartat, observem el principi d'Arquimedes i es va presentar amb un extracte de "Érase una vegada ...(els inventors)", fet que em va fer tornar a la meua infància.El principi d'Arquimedes afirma que tot cos submergit en un fluid experimenta una embranzida vertical i cap amunt igual al pes de fluid desallotjat.

L'explicació del principi d'Arquimedes consta de dues parts com s'indica en la figures:

1. L'estudi de les forces sobre una porció de fluid en equilibri amb la resta del fluid.
2. La substitució d'aquesta porció de fluid per un cos sòlid de la mateixa forma i dimensions.Una de les preguntes que més ens va sorprendre va ser recordar a partir d'aquest principi que un quilo de palla i un altre de plom, no pesaran el mateix.Una altra de les qüestions sobre aquesta sessió, seguia sent el plantejament de com acostar la ciència en aquesta etapa. Una de les possibilitats que em resulten més senzilles és plantejar la ciència des del moment inicial d'entrada a l'aula. Aquest moment serà el d'assemblea en classe i la realització de rutines. Sempre es poden tenir aquests instruments en l'aula per a per exemple, mesurar. En l'assemblea podem anotar la temperatura del dia, la previsió meteorològica,  i a més, podem completar mesuraments per a assignar tasques per a regar les plantes, donar de menjar a la nostra mascota mesurant prèviament la massa que han d'emprar d'aliment en una balança, prendre temps amb un cronòmetre perquè elaboren una resposta a una qüestió plantejada en el grup, mesurar el volum amb compte gotes i pitxers, quantificar i conteig d'elements d'aula, prendre les mesures del nostre alumnat una vegada al mes per a observar canvis, deixar que plantegen hipòtesis sobre el que van a créixer aqueix curs, etc. A més, sempre que realitzem activitats físiques incloure conceptes de longuitud i distància.

L'objectiu és introduir un llenguatge matemàtic i científic en la seua vida quotidiana, precisant des del seu llenguatge inicialment i incloent en l'aula instruments perquè realitzen mesuraments a la seua disposició, despertar la seua curiositat amb qüestions per a realitzar tasques senzilles. Per exemple: com podem saber la massa si no disposem d'una balança electrònica?
Aquesta seria una opció, encara que aquesta recerca i cerca la podem realitzar amb l'ajuda d'internet amb la classe i que escullen la manera més convenient, sempre que nosaltres siguem acurats de mostrar-los opcions que sempre siguen segures.

No hay comentarios:

Publicar un comentario