martes, 28 de marzo de 2017

Sessió 13 - 1: Repàs final del tema La MatèriaEn la sessió d'avui hem realitzat un breu repàs per tots els continguts teòrics de l'assignatura. Hem començat amb el vídeo que ens ha servit per a efectuar una sèrie de reflexions sobre la "creativitat i el temps" partint d'aquestes imatges:


És evident que la creativitat, el pensament divergent, és necessari desenvolupar-ho i mostrar-los al nostre alumnat la suficient llibertat per a desenvolupar-la. El temps en aquest cas, és un ben valuós que en situacions de pressió i falta de temps ens impedeix desenvolupar-la convenientment.
La reflexió seria si deixem el temps suficient en l'aula perquè aquesta creativitat es desenvolupe i si som conscient del seu valor en l'aula.

La prova que il·lustra el vídeo em recorda a l'enfocament cognitiu de la creativitat que partia d'estudis com els de Torrance, un test que és obsolet. El curs passat realitzem un treball sobre la creativitat en l'assignatura Psicologia evolutiva de 3-6 anys. I aprofitaré per a mostrar algunes definicions que ens van semblar interessants. Una definició de Gardner, d'entre les moltes que rebuscamos a nivell d'estudis plantejats en aquest aspecte:

Gardner (1999): “La creativitat no és una espècie de fluïd que puga rajar en qualsevol adreça. La vida de la ment és divideix en diferents regions, que jo denomine ‘intel·ligències’, com la matemàtica, el llenguatge o la música. I una determinada persona pot ser molt original i inventiva, fins i tot iconoclásticament imaginativa, en una d'aqueixes àrees sense ser particularment creativa en cap dels altres

Des del nostre punt de vista com a futurs docents, l'aspecte fonamental sobre la creativitat és la seua “capacitat per a ser desenvolupada”. La creativitat és vital per al progrés de la societat, així ser capaces d'estimular-la dónes de la infantesa és una qüestió fonamental. 

Els estudis es divideixen en postulats antics com els psicométricos i uns altres amb una perspectiva multifacética, els que més ens interessen. Així, des d'una perspectiva multifaceta ens acostem a teories que destaquen que molts elements han de convergir perquè és done la creativitat. També és necessari apuntar, que els estudis de creativitat s'han diversificat en diferents línies de recerca: el producte, el procés, la personalitat creativa i el mitjà o la situació. Els sis components interrelacionats de la creativitat serien: recursos cognitius, coneixement, estil de pensament, personalitat, motivació i context.
No vaig a detenir-me en profunditat en aquesta part, però si entenem que la nostra pràctica docent ha de crear un entorn que possibilite el pensament creatiu destaque aquesta última reflexió del nostre treball:

"Els ambients poden proporcionar condicions físiques i socials que ajuden a formar i a desenvolupar idees noves, o els poden suprimir. Açò significa que un xiquet pot semblar creativament talentós en un context però bastant ordinari en un altre. Per més que una persona puga tenir tots els recursos per a pensar creativament, la seua creativitat mai és manifestarà sense un mitjà receptiu."

Una de les tasques serà crear en l'aula un espai on es puga expressar la creativitat. 

També hem tingut temps per a una celebració de l'aniversari del nostre professor Juanfra, que amablement ens ha obsequiat amb unes llaminadures i realitzar un xicotet exercici per a preparar l'examen parcial del dijous.

Moltes felicitats i espere que aquest curs siga profitós. Posaré una cançó d'aniversari
No hay comentarios:

Publicar un comentario