domingo, 26 de febrero de 2017

Sessió 7: La Matèria - 2 (23/02/2017)


En la sessió del dijous, hem seguit amb els continguts teòrics referents al tema 3, "La Matèria". En aquesta ocasió, hem anat coneixent les dues dimensions de la definició de la sessió del dimarts: massa i volum i la raó entre ambdues, la densitat. 
De la mateixa manera, hem repassat les unitats de mesura, hem fet referència al Sistema Internacional d'Unitats (com sempre els anglosaxons amb les seues lliures, peus i circulació en sentit contrari han de seguir a la seua bola,...després ens sorprenem dels Brexit i els Trump, Bush de torn).

Abans d'entrar en matèria (jaja que humor), vam estar veient alguns vídeos del portal "Science Bits" i entre tota la classe un joc de memòria visual (el joc de Kim) amb els elements que es mostren en la següent imatge:


Com fer aquest joc en un aula d'Infantil? Doncs se m'ocorren moltes maneres, però una podria ser amb una taula en la qual disposem d'un nombre d'objectes que li resulten quotidians i tapar-la després de donar-li un temps (més o menys temps, més o menys objectes depenent de l'edat i el seu nivell, a més es poden anar afegint successivament) i preguntar-li quins elements hi ha i després, llevaríem un i preguntaríem què falta ara.

Per últim:

http://www.educapeques.com/estimulapeques/juegos-de-asociaciones-para-mejorar-la-logica-y-memoria.html

Hem repassat conceptes sobre càlcul de volum en prisma, cilindres i l'equivalència entre unitats cúbiques de mesurament i litres (1 dm cúbic és 1 litre) i reflexionat sobre elements de l'aula que pogueren contenir mesures d'1 cm, dm i m cúbic de volum (dau, brick de llet, caixa d'una llavadora,...) para després realitzar una pràctica de mesurament, com acostar aquestes magnituds a l'aula.

En primer lloc, en la nostra aula d'infantil hem de prendre una altra perspectiva i és ensenyar a l'alumnat a mesurar mitjançant un sistema de referència únic. Per a introduir aquest concepte, hem mesurat diferents elements com són : la classe, el brick de llet, una caixa de fusta (la del dia de la caixa negra), un poal de fusta i sis recipients. Per qüestió de temps per a poder realitzar la pràctica, en grup vam estar proposant idees per a mesurar els diferents elements: els més xicotets amb dits, polzes, punys,... la manera més senzilla i directa per a acostar a l'alumnat a aquest concepte.

El nostre mesurament de la classe ens va portar més temps en mesurar-la amb "Alicias". La nostra companya Alicia va estendre els seus braços i sobre aquesta mesura ens dediquem a mesurar la classe amb 8 Alicias de llarg, 5,5 Alicias d'ample i 1 Alicia i 3/4 d'alt (és a dir, les tres dimensions x,i,z).Després, apliquem els mesuraments amb cintes mètriques per a calcular el volum. Intentem no emprar mesuraments del volum sinó mesurar amb la cinta mètrica per a comprovar la conversió entre unitats cúbiques i litres, per a comprovar el marge d'error de cadascuna d'aquestes. No vam ser exhaustius en el mesurament a causa que el temps emprat a mesurar la classe en Alicias va ser elevat i divertit, com es pot apreciar en les fotografies.


A continuació, els resultats dels mesuraments que vam obtenir en el grup de treball:

1. La classe: (8,5 x 2,80 x10,75) metres = 255,85 m3 = 255.850 litres
1.1. Classe en Alicias= (12.16)x(8.36)x(2.66)=270,40 m3 =270.409'2 litres
2. Brick de llet: (19,5 x 6 x 9)= 1.053 cm3= 1,053 litres de llet
3.Caixa de fusta= 11,4 x 7,4 x 5,2 cm=438,672 cm3=0,438672 litres
4. Poal de fusta= 9 x 9 x 9 cm= 729 cm3= 0,729 litres

5. Recipients:
5.1. 7 x 6 x 6 cm= 252 cm3=0.252 litres
5.2.radi= 5, longuitud= 18.5, aplicant la fórmula=  (5)2x 3.14x 18.5=1452,25 cm3=1,425225 litres
5.3. 56 ml per cadascun =56 x 6=336 ml= 0,336 litres
5.4. radi=5,5, altura= 7,5=(5,5)2 x 3.14x 7,5=712,3875 cm3=0,7123875 litres
5.5. (12,5 x 12,5 x 11)=1718,75 cm3=1.71875 litres

5.6. radi=2.5, altura=15 : 294,375 cm3= 0,294375

* Òbviament, hi haurà un marge d'error bastant considerable en aquests mesuraments a causa que els elements mesurats no tenen una estructura perfectament cilíndrica o estan mesurats com a prismes que tampoc són perfectament regulars. Al no tenir temps, no comprovem amb mesures de volum (utilitzar mesurament en litres i unitats derivades per a emplenar els recipients) per falta de temps i així observaríem el marge d'error ,però en la pròxima sessió Juanfra segur que ens trau de dubtes a tots.


No hay comentarios:

Publicar un comentario