jueves, 4 de mayo de 2017

Sessió 18: Iniciació a l’estudi dels éssers vius


Avui, hem començat amb un tema nou i amb tota la classe ja en l'aula després de vacances. En aquesta primera sessió, hem seguit amb el format habitual dels sessions del tema de "La Matèria". A partir d'una sèrie de qüestions plantades en la classe, activem els nostres coneixements previs per a una avaluació inicial dels nostres coneixements sobre la temàtica.

En primer lloc, hem abordat qüestions per a entendre el concepte de biodiversitat. Buscant informació he trobat:

"La biodiversitat o diversitat biològica és la varietat de la vida. Aquest recent concepte inclou diversos nivells de l'organització biològica. Abasta a la diversitat d'espècies de plantes, animals, fongs i microorganismes que viuen en un espai determinat, a la seua variabilitat genètica, als ecosistemes dels quals formen part aquestes espècies i als paisatges o regions on se situen els ecosistemes. També inclou els processos ecològics i evolutius que es donen a nivell de gens, espècies, ecosistemes i paisatges."

La primera, ha fet referència a l'origen de la vida en la terra i l'evolució que han seguit els éssers vius dónes dels seus inicis fins al moment actual. L'esquema cronològic és bastant efectiu per a mostrar el temps que portem els éssers humans dins de l'evolució.


Hem parlat de dos aspectes interessants, en primer lloc la Teoria de Oparin:

"Oparin va plantejar l'existència d'una sèrie de processos evolutius que en l'origen de la vida és van ser superposant i desenvolupant alhora. Aquests processos és van iniciar amb la formació de la Terra primitiva i l'atmosfera. A partir de substància inorgàniques i sota l'acció de diverses fonts d'energia, és van sintetitzar abiogènicament els primers compostos orgànics, i la concentració i agregació d'aquests va donar lloc a la formació d'altres compostos de major complexitat; aquest procés va continuar fins al sorgiment dels primeres cèl·lules."

Un altre aspecte que no hem entrat en profunditat ha sigut en les diferents teorias o posicions que existeixen a l'origen de la vida. Des de la nostra posició docent hem de ser conscients també de la diversitat de centres que existeixen i el seu posicionament religiós en algun d'ells que pot entrar en conflicte amb la nostra percepció laica i valors educatius. Crec que ha sigut una reflexió interessant que tal vegada recordem si algun dia acabem treballant en un centre que no siga públic. Algunes teories s'arrepleguen en aquest esquema:


En la sessió hem seguit plantejant una sèrie de qüestions que ens conduirien a nous treballs pràctics. En primer lloc, la pregunta què és un ésser viu. En aquesta activitat anem a seleccionar a un xiquet o xiqueta de 3 a 6 anys perquè complete una fitxa amb dibuixos de: granota, cullera, aranya, arbre, pa de motle, flor, coloma, cotxe, ós de peluix, gat i xiqueta.

En el meu cas, triaré a tres alumnes d'un centre d'educació infantil de l'etapa de 2 anys, però que han complit tres, a causa que les meues possibilitats de treball es limiten en l'actualitat a aqueixa etapa de l'educació infantil. Després anotaré les conclusions i experiències d'aquestes interaccions i les seues respostes.

També hem plantejat quin és l'ésser viu més xicotet que coneixes i, quina és la unitat bàsica per la qual estan formats tots els éssers vius?I hem contestat que la cèl·lula. Encara que la definició més completa l'hem apuntat posteriorment:

Un ésser viu és un conjunt d'àtoms i molècules, que formen una estructura organitzada i complexa, que és relaciona amb l'ambient amb un intercanvi de matèria i energia d'una forma ordenada, i que te la capacitat d'exercir els funcions bàsiques de la vida que són la nutrició, la relació i la reproducció, de tal manera que els éssers vius actuen i funcionen per si mateixos sense perdre el seu nivell estructural fins a la seua mort.
Per a dijous, hem començat amb unes activitats de classe:

•A.C.3a.Què necessita una planta per viure? Dissenya un pla per veure si es compleix la teua hipòtesis, que durem a terme el proper dia al laboratori.

•A.C.3b.Què necessita una llavor per poder germinar? Dissenya un pla per veure si es compleixen els requeriments que creus que necessita una llavor per poder germinar, que durem a terme el proper dia al laboratori.

En la pròxima entrada veurem quin ha sigut nostra estratègia i pla d'acció per a comprovar-ho.Per a finalitzar aquesta entrada, faré referència al curt d'avui: "Amor a Primera Vista" on hem pogut reflexionar sobre aspectes de la societat de consum i globalitzada, la pèrdua de la identitat per un sentiment globalitzat i de cerca de beneficis i les conseqüències en forma d'abandó d'una cultura lenta (slow culture).

Açò em serveix per a recordar la meua vocació amb l'educació infantil. Després d'estudiar ADE, en 2004 amb la meua llicenciatura sota el braç sentia que no era la meua professió ni passió per a la resta de la meua vida.
Totes les explicacions, estudis i formació acadèmica estava en clau de maximització de beneficis com a objectiu principal d'una empresa i subjecta a unes restriccions molt simples, sense entrar en aspectes rellevants des de l'ètica empresarial ni la necessitat de mostrar les restriccions morals amb el nostre entorn social, natural i cultural.

És a dir, no prevalia un ben comú. En la meua visió desenganxada de l'ésser humà, l'educació ha sigut el meu reducte des d'aquell dia per a ajudar a transmetre els valors cívics i socials que permeten un canvi en aquest contrasentit d'una maquinària capitalista i neoliberal malaltissa.


La meua passió per aquesta etapa ve per la meua desconfiança en qualsevol visió que no siga transmesa des de les etapes inicials, des de la infància. Aquesta ha sigut la meua labor durant molts anys i cada assignatura i cada curs reafirme la meua passió pel que faig. Cada dia amb alguna cosa nou que ensenyar i alguna cosa après.

No hay comentarios:

Publicar un comentario